Vsebine, objavljene na blog.drugisvet.com, ne sodijo med uredniško modificirane vsebine slovenskega blogerskega časopisa Drugi svet in Drugi svet d.o.o. zanje ne prevzema odgovornosti. Za vsebino blogov na blog.drugisvet.com odgovarja avtor sam.

Drugi svet d.o.o. si pridržuje pravico popraviti, premakniti in odstraniti  katerokoli vsebino, če ta krši te pogoje uporabe oziroma avtorske pravice tretjih oseb. Drugi svet si prav tako pridružuje pravico onemogočiti nadaljnjo uporabo bloga na platformi blog.drugisvet.com

Na blog.drugisvet.com ni dovoljeno širiti rasne, verske ali druge nestrpnosti, objavljati pornografskih vsebin, objavljati zgolj komercialni vsebin ali na kakšen drug način kršiti načel bloganja oziroma rušiti osnovnega reda spletnega portala. Drugi svet d.o.o. si pridružuje pravico, da po lastni oceni presodi o morebitnem kršenju pravil in načel, podanih v pogojih uporabe in uporabnika o tem opozori, oziroma v skrajem primeru na kakšen drug način ukrepa zoper njega.

Uporabnik izrecno zagotavlja, da bo storitev portala uporabljal zgolj in samo na način, ki ne bo kršil avtorskih, osebnih in drugih pravic tretjih oseb, da bo storitev uporabljal v skladu z veljavnimi predpisi in je ne bo uporabljal na ali za nedovoljen način ali namen. Uporabnik tudi izrecno zagotavlja, da je nosilec vseh avtorskih in sorodnih pravic ali
drugih pravic na in v zvezi s posredovanimi vsebinami.

Drugi svet d. o. o. opozarja, da storitev ni primarno namenjena shranjevanju vsebin in ne daje nikakršnih zagotovil, da bodo vsebine, poslane v objavo z uporabo storitve, zares objavljene ali shranjene. Drugi svet d.o.o.  ne prevzema nikakršne odgovornosti za morebitno izgubo vsebin ali drugih podatkov, posredovanih z uporabo storitve.

Z uporabo storitve se izrecno strinjate s tem, da Drugi svet d.o.o. ni odgovoren za nikakršno nadomestilo, povračilo ali odškodnino zaradi navadne škode, izgubljenega dobička ali posredne škode (kar vključuje med drugim, vendar ne izključno, izgubo trenutnega ali pričakovanega prihodka, izgubo dohodka, izgubo ali krnitev ugleda in dobrega imena, izgubo ali poškodbo podatkov ali drugo neposredno ali posredno škodo), kar velja tudi v primeru, če je bil Drugi svet d.o.o. obveščen, da obstaja možnost nastanka takšne škode ali izgube.